Sprawozdanie jako odrębny plik PDF podpisany elektronicznie