Zasady korzystania z telefonów służbowych dla celów prywatnych warto określić w regulaminie pracy bądź w odrębnej umowie zawartej z pracownikiem. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć ewentualnych sporów z organami podatkowymi bądź z pracownikami, np. w kwestii dysponowania telefonem służbowym w czasie, gdy pracownik przebywa na urlopie.

czy macie takie umowy? gdzie znajdę wzór?