Nie - to wszystko w kol. 10
kwiaty - towar
dodatki - materiały pomocnicze