Zmiany na bieżąco się wprowadza, a co do wyznaczonych terminów to najlepiej sobie pobrać harmonogram
a jeszcze lepiej wejśc do SIO, zobaczyć, czego sie nie ma jeszcze uzupełnionego i uzupełnić ;)