KWOTY WYKAZUJE SIĘ W POZ. 61-64 KWOTY BRUTTO ( Z VATEM)