Według mnie

1. Zmniejszenie kapitału zakładowego po WN (50 zł) | Powstanie zobowiązania wobec udziałowca (50 zł)
2. Pozostałe koszty operacyjne po (WN) na resztę (32400 - 50 = 32350) | Powstanie zobowiązania wobec udziałowca (32350)
Rozrachunki z udziałowcem saldo = 32400

3. Rozliczenie zobowiązania to po WN i konto Ci się wyczyszcza :-)