Ale pewnie jest zapis, za co przysługuje wynagrodzenie ........(?)