Tak.
Okres macierzyńskiego wynika z RSA i dlatego tego nie wykazujesz na RPA.