Przysługuje Panu/Pani wynagrodzenie zasadnicze w wysokości minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w Monitorze Polskim na dany rok kalendarzowy na podst. art 2 ust 4 ustawy z 10 października 2002 r.