Nie zbiorcze, dla każdej kwoty oddzielnie.
Pole C21, D32