Przez bank założysz profil zaufany i jednocześnie podpiszesz.