Takie porozumienie nie ma umocowania w prawie.
"stary" pracodawca wypłaca ekwiwalent