Nie wprowadza się takich faktur do rejestru zakupu, ale jeśli tak zrobiono, to nie trzeba korygować, mało znaczący błąd.