Proszę o sprawdzenie - zmiany w samochodach osobowych od 2019

Za chwilę wkleję moje opracowanie :-) Proszę o sprawdzenie !
Do końca 2018

Samochód osobowy zakupiony do firmy – środek trwały do celów mieszanych (do dział.gospod. i prywat.):

1/ Odpisy amortyzacyjne w koszty podatkowe do limitu 20 000 eur czyli około 80 000 PLN

2/ odliczenie 50% VATu od zakupu pojazdu osobowego, nieodliczony VAT zwiększa wartość początkową pojazdu

3/ od f-r za naprawy, paliwo, części --- odliczenie 50% VATu, nieodliczony VAT w koszty razem z wartością netto
np. netto 200 zł vat 46 zł
odliczenie VAT 23 zł
223 zł w koszty podatkowe
Od 01.01.2019r.
Samochód osobowy zakupiony do firmy – środek trwały do celów mieszanych (do dział.gospod. i prywat.):

1/ odpisy amortyzacyjne w koszty podatkowe do limitu 150 000 PLN

2/ odliczenie 50% VATu od zakupu pojazdu osobowego, nieodliczony VAT zwiększa wartość początkową śt

3/ od f-r za naprawy, paliwo, części --- odliczenie 50% VATu, (nieodliczony VAT + wartość netto) x 75% w koszty
np. netto 200 zł vat 46 zł
odliczenie VAT 23 zł
223 zł x 75% = 167,25 zł w koszty podatkowe
Do końca 2018

Leasing operacyjny (do dział.gospod. i prywat.):

1/ netto + nieodliczony vat od f-r za raty leasingowe w koszty bez limitu

2/ f-ra wykupu: netto + nieodliczony VAT = wartość początkowa pojazdu i amortyzacja do limitu 20 000 eur (z reguły wykup jest o dużo niższej wartości i 100% odpisów amort. wychodziło w koszty)

3/ od f-r za naprawy, paliwo, części --- odliczenie 50% VATu, nieodliczony VAT w koszty razem z wartością netto
np. netto 200 zł vat 46 zł
odliczenie VAT 23 zł
223 zł w koszty podatkowe
Od 01.01.2019

Leasing operacyjny (do dział.gospod. i prywat.):

1/ netto + nieodliczony VAT za raty leasingowe w koszty podatkowe proporcją do limitu 150 000 PLN w koszty podatkowe

2/ f-ra wykupu: netto + nieodliczony VAT = wartość początkowa pojazdu i amortyzacja do limitu 150 000 PLN (z reguły wykup jest o dużo niższej wartości i 100% odpisów amort. wejdzie w koszty)

3/ od f-r za naprawy, paliwo, części --- odliczenie 50% VATu, (nieodliczony VAT + wartość netto) x 75% w koszty
np. netto 200 zł vat 46 zł
odliczenie VAT 23 zł
223 zł x 75% = 167,25 zł w koszty podatkowe
A co jeśli auto jest w leasingu operacyjnym kupione 2 lata temu, to nowe przepisy też będą mnie obowiązywały i muszę w kup dawać tylko 75% ? obecnie stosuję komentarz 3
Wg mnie, nadal stosujesz kom. 3 - po 31.12.2018 też.
Kom 2
200 netto vat 46
23 odliczony vat
200 x 75% = 150 =23 ( nie odliczony vat) = 173 netto w koszty podatkowe
I 50zł masz wtedy NKUP 25%
Kom.7 a nie trzeba odliczyć 75 % od 23,00 zł vat? Można całość w koszty?
50 % nie odliczonego vat można całość w koszty. chyba że to ja jestem w błędzie :)
Wydaje mi się że kiedyś już gdzieś widziałam rozliczenie tak jak robiła Mariaem czyli od netto + 50 vat dopiero było liczone 75 %. Ale ja się nie znam :)
Do kom 6. Oprócz np. składki za ubezpieczenie, które występują na fakturach leasingowych - te 75% będą KUP (jako opłaty eksploatacyjne)
A i eksploatacja (paliwo itp.) leasingowanych sam. sprzed 2019 roku także na nowych zasadach
Nie wiem właśnie dokładnie jak to będzie, dlatego poprosiłam o sprawdzenie, poprawienie, uzupełnienie.
Chcę przedstawić nowe przepisy podatkowe przełożonym, jest tego trochę :(

- sam.osobowe
- PPK
- Fundusz Solidarnościowy Wsparcia O.N.
- BDO
- rejestracja w niemieckim rejestrze dla firm sprzedającym towar w opakowaniach do Niemiec - od 2019r.

Nie wiem co jeszcze... aż się boję, że o czymś zapomnę, że coś mi umknie w tych zawiłościach i nowościach...
Dopytałam w KIS i się dowiedziałam, że 75% wyliczamy od całej wartości, która miałaby być kosztem, czyli najpierw sumujemy netto i nieodliczony vat i od tej wartości 75% jest kup.
Kom 15 czyli Twoje wyliczenia z kom. 2 są prawidłowe
Tak
Mariaem, dzięki za wyjaśnienie w kom 15, byłam pewna że vatu nieodliczonego wogóle nie ruszamy i możemy go odliczyć w całości tak nas pouczono na webinarium z którego mamy zakupiony program finansowo-księgowy. Przepraszam że przeze mnie musiałaś dopytywać w KIS :(
Spoko, to nowy temat i ważne, żeby go dobrze - prawidłowo rozpracować, po to jest to forum, żebyśmy się wzajemnie uczyli, poprawiali i pomagali sobie :-)

Miłego dnia :-)
Dziękuję bardzo Mario
Dokładnie masz rację, mamy jeszcze troche czasu na te zmiany :) Już wiem dlaczego takie webinarium jest bezpłatne bo gadają głupoty wrrrrrr.
Przeczytałem w końcu ustawę bo odkładałem temat i jak jeszcze raz przeczytam gdzieś o ułatwianiu przedsiębiorcom prowadzenia działalności to palnę sobie w łeb. Moje przemyślenia i pytania:

1. Samochód poza EŚT -> 20% wydatków w KUP, samochód będący w EŚT -> 75% wydatków w KUP, żeby odliczać 100% to trzeba by prowadzić taką samą kilometrówkę jak do VAT? Rozumiem, że jeżeli ktoś prowadzi już do VAT ewidencję to nie musi zakładać drugiej do PIT? Kilometrówka prowadzona wcześniej do samochodów niebędących w EŚT się nie nada?
2. Samochód poza EŚT ale będący współwłasnością lub użyczony np. od członka rodziny -> ile tutaj wydatków będzie KUP?
3. Generalnie mamy opłaty eksploatacyjne w KUP w wysokości 75%. Czy ubezpieczenie też w wysokości 75%? To w takim razie po co zwiększono proporcję do 150 000 zł? To się nie kłóci?
4. Przy sprzedaży nie wrzucimy już w KUP wartości niezamortyzowanej ponad te 150 000 zł?
5. Nie rozumiem pkt 47a), czytam już 4 raz i nadal nie wiem o co tu chodzi
Co to oznacza?
Zanim zaczniemy ujmować w kosztach wartość raty leasingowej, będziemy zmuszeni do wyliczenia proporcji kosztu podatkowego i niestanowiącego KUP. Przyjmując, że Pan Tomek zakupi samochód benzynowy o wartości 250.000 złotych i będzie go dotyczył limit 150.000 złotych, kwota limitu to 60% ceny samochodu.

Według tej proporcji będzie mógł zaliczać w koszty 60% wartości każdej raty. Kwota 40% nie będzie jego kosztem podatkowym.

https://strefaksiegowych.pl/zmiany-w-leasingu-i-amortyzacji-2019/
Kom. 23 dotyczy art. 23 ust. 1 pkt 47a) updof
Dorzucę swoje 5 groszy :)
Moim zdaniem dla umów leasingu zawartych do 31.12.2018 stosuje się "stare" przepisy, ale tylko do rat leasingowych - czyli brak ograniczenia co do wartości auta. Wydatki eksploatacyjne (bez względu na to kiedy umowa została zawarta) od 01.01.2019 r. to albo 100% KUP (przy EPP) albo 75% KUP (netto + część nieodliczona vat) (bez EPP).
Mariaem
- jeszcze konieczność wypłacania wynagrodzeń przelewami
- no i jeszcze podatek od nieruchomości komercyjnych (jeśli dotyczy)

myślę, co więcej :)
Kom. 22 p.5

odpowiedziałam w komentarzu 23.

Natomiast składki na ubezp. liczymy proporcją do limitu 150 000 zł. Nie ma tutaj limitu 75% w koszty.
Po staremu - proporcją, tylko limit się zwiększył z 20 000 eur do 150 000 zł.
Megania, tyle tych nowości, że chyba zmienię pracę na inną.

W większych firmach pracownicy zajmują się jakmśtam wycinkiem i nic ich więcej nie interesuje, a w małych pracownik biurowy musi być od wszystkiego - prawnikiem by trza być normalnie.
Kom. 22

Ad 1
Poza eśt - 20% wydatków w kup. Sam.osob. w eśt ---- 75% wydatku w kup (netto +nieodl vat x75%). Nie ma opcji kilometrówki w tym wypadku wcale. Kilometrówka jest tylko dla pracownika gdy używa pryw.sam.

Ad 2
Na razie pani z KIS nie umie odpowiedzieć. Mam telef w późn czasie.

Ad 3
Eksploatacja - paliwo, naprawy, części 75% w kup. Skł na ubezp proporcją do limitu 150.000 zł w kup - zarówno do samoch osob w eśt jak też w leasingu oper.

Ad 4
Tak. To na naszą niekorzyść zmienili.

Ad 5
Raty leasing i ubezp. proporcją do limitu 150 000 w kup a koszty eksploat 75% w kup.
Mario, dziękuję bardzo :) Samochody chyba od zawsze były bolączką fiskusa, trzeba liczyć, że do końca roku jeszcze się wyklaruje temat.
O tym, że niezamortyzowaną wartość tylko do limitu przy sprzedaży sam.osobow. ujmujemy w kosztach podatkowych - mówi art. 24 us. 2 a updof (dodany w nowelizacji).

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509,
z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
(...)

8) w art. 24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Dochodem albo stratą w ramach działalności, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, z odpłatnego zbycia
nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego
zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, po
pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów.
"jeszcze konieczność wypłacania wynagrodzeń przelewami "- nie ma takiej konieczności, tylko świstek wystarczy , że chce gotówką. Po prostu na opak niż było :)
Liczymy to tak

150 000 - 90 000 (amortyzacja w wysokości kosztów podatkowych) = 60 000 w koszty pod. przy sprzedaży pojazdu
_____________________________________________________________________________________________
np. wart.pocz. 250 000
60% odpisu kup; 40% odpisu nkup

czyli skoro 60% ---- 60 000 jest kup, to nkup ---- 40 000

Tracimy 40 000 kosztów podatkowych przy sprzedaży sam.osob. --- tak nam się pogorszyło.
Kom. 33
Nie mogę ogarnąć :(
250 000 wartość samochodu.
W koszty podatkowe może pójść 150 000 a reszta czyli 100 000 będzie nkup
Do tej pory zamortyzowano 90 000, sprzedajemy auto i w koszty przy sprzedażny dajemy pozostałe niezamortyzowane 60 000 ?
A dalej, nie rozumiem tego 60 % i 40 % odpisu.
34

wart.pocz. 250.000
limit 150.000

250.000 = 100%
150.000 = X%
250.000X = 15.000.000/250.000
X = 60 % odpisu amort. w kup


odpisy amort.

np. 20% ---- 50 000 na rok/12 = 4.166,67 / m-c

4.166,67 x 60% = 2.500,00 odpis amort. kup
1.666,67 odpis amort. nkup

150.000 - 90.000 (36 odpisy x 2.500) = 60.000 (36 odpisy x 1.666,67)
Korekta kom. 35

źle
150.000 - 90.000 (36 odpisy x 2.500) = 60.000 (36 odpisy x 1.666,67)

dobrze - od 01.01.2019
150.000 - 90.000 (36 odpisy x 2.500) = 60.000 ---- wartość niezamortyzowana do zaksięgowania w koszty podatkowe

Było tak do końca 2018:
250.000 - 150.000 (amort. kup i nkup) = 100.000 w koszty podatkowe
Dzięki, teraz rozumiem :)
Ja zrobiłam błąd, bo nie pomyślałam że przecież amortyzować będziemy 250 000 a nie 150 000.
... akurat w tym przykładzie to 150 000 może mylić, taki mi się przykład zrobił ----- (limit i dotychczasowa amort. w dacie sprzedaży w tej samej wysokości mi wyszły)

Pozdrawiam :-)
Czyli nie ważne czy umowa leasingu zawarta przed 01.01.2019?
Od 2019r.
Leasing operacyjny (do dział.gospod. i prywat.):

1/ netto + nieodliczony VAT za raty leasingowe w koszty podatkowe proporcją do limitu 150 000 PLN w koszty podatkowe.

a co z kwota, która już poszła w koszty?
np. Leasing trwa od 04/2017
wartość z umowy leasingu: 165.000,00zł (zawiera się w niej część kapitałowa, odsetkowa i vat) rozliczone już 115tyś
do rozliczenia od 2019 zostanie np. 50tyś to jak to liczyć? W koszty do kwoty 150tyś a reszta rat nkup?
Kom.6
dla samochodów osobowych ( umowy leasingu do 31.12.2018) stare zasady obowiązują tylko do rat leasingowych dotyczących rat czynszowych.
wydatki na paliwo i koszty eksploatacyjne od 01.01.2019 na nowych zasadach ( czyli 75% w kup),
Kom 40
czyli jest to odpowiedź również na moje wątpliwości - od 01.01.2019 raty leasingowe całe w koszty tak jak obecnie, a paliwo itp. 75% kup
41

tak
Dzieki ~mariaem
USTAWA
z dnia 23 października 2018 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw1)
(...)

Art. 8.
1. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu
osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do umów, o których mowa w ust. 1, zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy
ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002159/O/D20182159.pdf
Kom.41
tak, to jest odpowiedź na Twoje wątpliwości :)
których i mnie nie brakuje i wkurza mnie to wszystko i może byśmy się tak moje koleżanki księgowe zaczęły domagać się zapłaty szkodliwego ( tylko od kogo ?...…………
bo te stresy niewątpliwie szkodzą naszemu zdrowiu :)
Drogie Panie, a jeżeli mam np. nievatowca (lekarz) więc nie prowadzi kilometrówki dla celów VAT bo go nie odlicza to żeby dać w koszty 100% wartości faktur za paliwo/eksploatację musiałby zacząć prowadzić taką ewidencję dla celów dochodowego? I rozumiem, że powinna ona wyglądać tak samo jak kilometrówka dla VAT-u? Czyli bardzo szczegółowa.
Zapytaj na infolinii 8010550555, bo ja nie wiem.
801 055 055
Co się dzieję od 01/01/2018 jeśli właściciel JDG wykorzystuje swoje prytwane auto w DG i nie wprowadzam na środki trwałe (co do zasady wykupił auto z leasingu operacyjnego w 11.2018 ale faktura NA OSOBĘ PRYTWATNĄ) wykorzystuje w celu mieszanym więc może tylko 20 proc do dochodowego i normalnie 50 % do VAT, a drugie 50 % vat do KUP? czy jeśli samochód nie jest w ŚT to aby te 20 proc zaliczyć to trzeba kilometrówkę? i czy jeśli odliczam VAT to też trzeba kilometrówkę jak jest po ŚT?
Ad 50
wg mnie 20% od kwoty [netto+50% VAT]

jeżeli chcesz odliczać 100% to trzeba prowadzić kilometrówkę taką jak do VAT.
wtedy masz 100% w VAT i w PIT

pozdrawiam
Proszę o rzetelną odpowiedź.
Jdg - praktyka lekarska. Leasing sam osobowego od 2016r. Obecnie - koszty uzyskania przychodow: rata brutto leasingu (mam jedną pozycję w fakturze vat) i w 2016 faktura z wart brutto czynszu inicjalnego.
Umowa leasingu sam konczy mi się w lutym. Zatem nowy samochod zamowiony z odbiorem na rok następny. Co do terminu podpisania umowy na nowy samochod, to mimo wszystko -sklaniam się od lutego 2019, tak zeby "dokonczyc" rozliczenie starego auta i z nową umową leasingowac to drugie. I tak: auto bedzie warte niewiele ponad 150tys.
Czy nadal będę mógł wliczyc w kup wart brutto (z vatem) raty leasingowej , oczywiscie po zmianach do limitu 150tys? Ciagle ma tutaj zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 43 uopdof?
Zastanawiam sie tez co jesli faktura na nowe auto bedzie miala 2 pozycje - część za wynajem - do limitu 150tys i koszty eksploatacyjne -- wtedY bedzie mozna zaliczyc 75% ale od wart brutto? Tak?
Wybaczcie laikowi brak poprawnego słownictwa. Dzięki..
A co jeśli ktoś ma zmieniony rok obrotowy?. W styczniu 2019 jestem bilansowo w marcu 2018 r. mam rok bilansowy 2018 od 10/18 - 09/19
Czy w styczniu 2019 który dla mnie jest 2018 stosuje przepisu dotyczące kosztów samochodu po nowemu czy po staremu?
A co mam zrobić z vatem 50% od faktury raty leasing , zaliczałam w koszty , a teraz , nigdzie nie mogę znaleźć zapisku, tylko że na starych zasadach . Czy faktycznie mogę zaliczyć w koszty?
Kom. 51
też tak myślę

jak 20% to za naprawy, paliwo, części -- odliczenie 50% VAT,
(nieodliczony VAT + wartość netto) x 20% w KUP
np. netto 200 zł + vat 46 zł
odliczenie VAT 23 zł
223 zł x 20% = 44,60 zł w KUP

tylko w programie ciężko księgować bo wychodzi, że trzeba zmniejszyć netto już wpisane przy księgowaniu 50% vat - przynajmniej w programie KAPER.
A oc samochodu osob., który jest w eśt?
Oc nnw i inne tylko 75% w kup?
Do ac limit w proporcji150 000 zł?
Czy umowa ubezpieczenia zawarta w 2018 roku obowiązująca na przełomie roku od 2019 roku na nowych zasadach (limit 150 000zł) czy limit wg daty zawarcia polisy (20 000eur?)
Prośba o sprawdzenie:
dane z fv: netto 268,29 vat 61,71

księgowanie:
201,22 KUP
23,14 KUP
30,85 (221 vat nalicz.)
67,07 NKUP
7,71 NKUP
Ja liczę tak:

VAT do odliczenia
61,71/2 = 30,86
30,86 vat do odliczenia

kup i nkup:
30,85 (vat bez prawa do odl) + netto 268,29 = 299,14
kup ---> 299,14 x 75% = 224,36
nkup ---> 74,78 (299,14 - 224,36)

księgowanie:
wn/4xx kup 224,36
wn/4xx nkup 74,78
wn/2xx vat naliczony 30,86
ma/2xx dostawca 330,00 brutto
Czy umowa ubezpieczenia zawarta w 2018 roku obowiązująca na przełomie roku od 2019 roku na nowych zasadach (limit 150 000zł) czy limit wg daty zawarcia polisy (20 000eur?)
Czy ktoś może pomóc mnie i ElaEla z komentarza 54
Przepraszam pomyliłam komentarz i ich treści
Chodzi mi o odpowiedź na pytanie
A co mam zrobić z vatem 50% od faktury raty leasing , zaliczałam w koszty , a teraz , nigdzie nie mogę znaleźć zapisku, tylko że na starych zasadach . Czy faktycznie mogę zaliczyć w koszty?
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.