W deklaracji VAT-7 wykazujesz nadwyżkę w pozycji "do zwrotu na rachunek bankowy"
i piszesz do dodatkkowe US pismo o przeksięgowaniu tego na ryczałt