1. z dniem zakończenia dg / zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych
2. puste
3. tak