Ponownie podjąć zatrudnienie na umowę o pracę, nawet na część etatu a z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym
innej opcji nie ma