Ulga na zakup kasy fiskalnej bez sprzedaży

Podatnik VAT (miesięczna dekl) zainstalował terminowo kasę fiskalną i w deklaracji za 11.2017 wykazał ulgę w wys. 175 zł do zwrotu na rachunek bankowy. Nie ma sprzedaży, tylko zakupy, vat do przeniesienia na następny okres. Czy może wnioskować o zwrot na rachunek bankowy tych 175 zł, czy można dać do przeniesienia cały ten vat?
No, ale przecież najpierw trzeba rozpocząć ewidencjonowanie, a potem można skorzystać z ulgi. Tak więc jeżeli nie masz żadnej sprzedaży, to jak rozumiem ewidencjonowania na kasie nie rozpoczęto. Tak więc błędem jest wykazanie ulgi w deklaracji. Wykażesz ją dopiero za miesiąc kiedy rozpoczniesz ewidencjonowanie na kasie.
§ 2. 1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej "odliczeniem", lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:
1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej "potwierdzeniem";
3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
Ewidencjonowanie rozpoczęłam w październiku, była sprzedaż, ale nie odliczałam ulgi na zakup kasy.
Warto występować o zwrot tych 175 zł? Może lepiej po prostu wykazać te 175 zł jako do przeniesienia na następny miesiąc (z resztą kwoty do przeniesienia).
No, ale oczywiście możesz też wykazać to do zwrotu na rachunek bankowy.
Zrobię do przeniesienia, kwota mała nie warto. DZB.
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
An Error Occurred: Internal Server Error

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.