Nie znam przepisu który wyłącza w pierwszym roku możliwość wyboru kwartalnej zaliczki z najmu.