W 2023 może skorzystać z jednorazowej amortyzacji (mały podatnik) do limitu 241 tys.
pozostała czę zaczyna amortyzować liniowo od stycznia 2024 wg stawki z KŚT
wartość początkowa nadal jest ta sama - 269.242,70
w 2023 odpis jednorazowy 241 tys.
od stycznia 2024 (aż do pełnego rozliczenia) suma odpisów amortyzacyjnych będzie KUP do wysokości 28.242,70