Dane małżonka, a jeżeli ktoś inny brał zasiłek na tę mamę, to też dane tej osoby i liczba dni wykorzystanych. Przecież w Z-15b jest wszystko opisane, to jest klarowny druk?