Jak masz z umowy o pracę co najmniej min.wyangr.to z dg tylko zdrowotne