Faktura za obsługę w kup, tak samo opłata skarbowa, a kwotę podatku VAT 150,- zł możesz odliczyć w deklaracji VAT.