Urlop przy stałej stawce, nie jest wyliczany, np:
listopad 2018 = 20 dni roboczych, więc wynagrodzenie /urlop 2100

ekwiwalent za 55 dni tj440 godzin:
2100/20,83/8 x 440 = 5544 zł

ekwiwalent za urlop, jak wynagrodzenie podlega pod wszystkie składki + podatek