Nie tylko możesz, ale nawet musisz rozliczając inwestycję prawidłowo ustalić jaka kwota wydatków składa się na wartość początkową obiektu, co będzie osobnym ŚT, a co jako wyposażenie dasz w koszty zużycia materiałów.