Składniki zmienne, takie jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, są brane pod uwagę z miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody - czyli z listopada