Nie wykazujesz w VAT, przecież na fakturze nie masz podatku VAT.