LOGOWANIE
Nie posiadasz konta? Zarejestruj się »
Użytkownik lub E-mail
Hasło
POLECAMY »
Prenumerata 2017 »
Egzemplarz bezpłatny »
PKWiU ze stawkami VAT 2016 - Darmowy serwis »
Dyżury telefoniczne specjalistów »
PIT 2016 - Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
PRENUMERATA 2017
Wideoporady Ekspertów Gofinu
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
ARCHIWALNY TEMAT FORUM

Zwolnienie z pracy na chorobowym

  [765101]
~gerda | 2013-09-27 11:17:03 | 83.***.***.3
Czy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie na zwolnieniu lekarskim?

Komentarz 1:  ~MAGDA35 | 2013-09-27 11:22:37 | 93.***.***.104

Witam, moim zdaniem tylko jeśli pracodawca udowodni mu że źle wykorzystuje zwolnienie.

Komentarz 2:  ~gerda | 2013-09-27 11:24:56 | 83.***.***.3

Chodzi o zwolnienie z powodu działania na niekorzyść pracodawcy.

Komentarz 3:  *Mandragora | 2013-09-27 11:29:27 | 85.***.***.177

Można.
Pod warunkiem, że zostały zachowane wszystkie inne terminy, o których mowa w Kodeksie pracy.

Komentarz 4:  ~MAGDA35 | 2013-09-27 11:31:30 | 93.***.***.104

Też tak uważam pod warunkiem że pracodawca ma oczywiście dowody na działanie na jego niekorzyść - to się rozumie.

Komentarz 5:  ~gerda | 2013-09-27 11:34:52 | 83.***.***.3

O jakie terminy chodzi na zwolnieniu dyscyplinarnym, czy obowiązuje tu okres wypowiedzenia? pracownik zatrudniony na czas nieokreślony.

Komentarz 6:  *Mandragora | 2013-09-27 11:44:36 | 85.***.***.177

Pracodawca musi pamiętać o tym, iż może wręczyć pracownikowi dyscyplinarkę nie później niż w ciągu miesiąca od momentu, w którym dowiedział się o przewinieniu swojego pracownika. Bardzo istotne jest to, iż termin ten biegnie również w trakcie nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby.
Bieg miesięcznego terminu rozpoczyna się dopiero od chwili, w której pracodawca uzyskał w dostatecznym stopniu wiarygodne informacje uzasadniające jego przekonanie, że pracownik dopuścił się czynu nagannego w stopniu usprawiedliwiającym niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę, czyli od zakończenia, podjętego niezwłocznie i sprawnie przeprowadzonego, wewnętrznego postępowania, sprawdzającego uzyskane przez pracodawcę wiadomości o niewłaściwym zachowaniu pracownika. Jeśli pracodawcą jest osoba fizyczna, to sposób liczenia tego terminu nie budzi wątpliwości. Gorzej, gdy pracodawcą jest np. duże przedsiębiorstwo. W takim wypadku za dzień, od którego liczy się miesięczny termin, uznaje się ten dzień...

Komentarz 7:  *Mandragora | 2013-09-27 11:45:39 | 85.***.***.177

...w którym o nagannym zachowaniu pracownika dowiedziała się osoba lub organ upoważniony do składania pracownikom oświadczenia woli w imieniu pracodawcy (czyli np. kadrowa, dyrektor wydziału itp.)

Dyscyplinarkę można wręczyć nawet w wypadku pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim czy urlopie wypoczynkowym.

Pismo o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym musi bezwzględnie zawierać podstawę i szczegółowe uzasadnienie przyczyny zwolnienia pracownika, a także pouczenie dla pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy w terminie 14 dni. Jeśli którykolwiek z tych elementów zostanie pominięty, pracownik ma pełne prawo udać się do sądu pracy i oprócz przyczyny skarżyć również stronę formalną dyscyplinarki. Oczywiście dokumenty rozwiązania umowy musi zawierać również datę i podpis pracodawcy albo osoby upoważnionej.

Komentarz 8:  *Mandragora | 2013-09-27 11:47:06 | 85.***.***.177

Pracodawca bezwzględnie musi pamiętać o zachowaniu właściwej formy i terminów. Jeśli bowiem nawet przyczyna dyscyplinarki była uzasadniona, ale nie została zachowana jej właściwa forma i tryb wręczania (nie został dochowany termin, rozwiązanie umowy nie miało pouczenia dla pracownika czy wskazanej przyczyny), pracownik ma duże szanse w sądzie pracy na wygranie sporu z pracodawcą.

Umowę rozwiązujesz na mocy art. 30 §1 pkt 3 KP w związku z art. 52 §1 pkt 1 KP - bez wypowiedzenia przez pracodawcę.
BEZ WYPOWIEDZENIA, zatem w momencie odebrania pisma przez pracownika umowa ulega rozwiązaniu. Nie ma okresu wypowiedzenia.

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.KodeksPracy.pl »
Powrót do tematów Forum

Zgłoś naruszenie regulaminu
Opcja pozwala na zgłoszenie administratorowi postu jako naruszający regulamin Forum. Opcja ta dostępna jest tylko dla zalogowanych Forumowiczów.

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60