LOGOWANIE
Nie posiadasz konta? Zarejestruj się »
Użytkownik lub E-mail
Hasło
POLECAMY »
Prenumerata 2017 »
Egzemplarz bezpłatny »
PKWiU ze stawkami VAT 2016 - Darmowy serwis »
Dyżury telefoniczne specjalistów »
PIT 2016 - Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
PRENUMERATA 2017
Wideoporady Ekspertów Gofinu
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
ARCHIWALNY TEMAT FORUM

Korekta f-ry w PKPiR

  [572263]
~a.p. | 2011-10-07 09:21:13 | 109.***.***.211
29.09 otrzym.korektę f-ry podwyższającą cenę zakupu towarów handl.wyst.29.09 do f-ry z sierpnia , przyczyna korekty błędna cena,księguję do PKPiR w dacie wystawienia f-ry a do VAT-u w dacie otrzymania?

Komentarz 1:  *Mariaem | 2011-10-07 09:22:54 | 83.***.***.12

Do kpir w sierpniu - w dacie pierwotnej, do vat w dacie otrzymania korekty.

Komentarz 2:  ~a.p. | 2011-10-07 09:47:17 | 109.***.***.211

A nie w dacie wyst.f-ry korekty czyli IX?

Komentarz 3:  *Mariaem | 2011-10-07 09:48:50 | 83.***.***.12

Nie, bo błąd wystapił już w sierpniu - dlatego z korekta kosztu/przychodu cofamy się do pierwotnej.

Komentarz 4:  *Enesi | 2011-10-07 10:43:27 | 79.***.***.28

Jesteś pewna? a jeśli korekt jest dużo to za każdym razem korekta podatku?

Komentarz 5:  *Mariaem | 2011-10-07 10:48:05 | 83.***.***.12

Gdy korekta jest wynikiem błędu

Fiskus uzależnia moment dokonania przez przedsiębiorcę korekty przychodów od przyczyny, która spowodowała konieczność korekty. Zdaniem organów, należy wyróżnić dwie sytuacje:

•gdy korekta winna być przyporządkowana do roku, którego dotyczy,

•kiedy korekta powinna być rozpoznawana na bieżąco.
Zasadniczo, według organów, z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, gdy faktura pierwotna dokumentująca sprzedaż została wystawiona błędnie z powodu omyłki popełnionej przez podatnika, co było wynikiem np. niewłaściwego określenia ceny, wartości lub ilości towaru. W tej kwestii organy podatkowe są zgodne. W ich opinii w takiej sytuacji o wartości wynikające z wystawionych przez podatnika faktur korygujących, winien zostać skorygowany przychód okresu, w którym zaewidencjonowana została faktura pierwotna.

cdn

Komentarz 6:  *Mariaem | 2011-10-07 10:48:26 | 83.***.***.12

Jeżeli bowiem pierwotnie wystawione faktury błędnie dokumentują stan faktyczny, to w efekcie podatnik oblicza i wpłaca podatek dochodowy za ten okres w nieodpowiedniej wysokości. Z tej przyczyny nieprawidłowości te powinny zatem zostać skorygowane w okresie sprawozdawczym, w którym przychód ten powstał. Takie stanowisko prezentuje m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach indywidualnych: z dnia 22.12.2010 r., nr ILPB1/415-1357/10-2/AG oraz z dnia 3.01.2011 r., nr ILPB1/415-1112/10-2/AGr a także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21.01.2011 r., nr IBPBI/415-1063/10/BK.

Komentarz 7:  *Mariaem | 2011-10-07 10:48:53 | 83.***.***.12

Rabat, bonifikata, zwrot towaru

Organy podatkowe wyrażają natomiast sprzeczne poglądy w sytuacji, gdy faktura pierwotna została wystawiona poprawnie, natomiast po dokonaniu sprzedaży strony ustaliły np. rabat, bonifikatę, skonto lub też nastąpił zwrot towaru.

Część z nich twierdzi, że jeżeli okoliczność mająca wpływ na zmianę przychodów zaistnieje już po wystawieniu faktury pierwotnej, wówczas nie ma podstaw do dokonywania korekty przychodów wstecz. W chwili wystawienia faktury pierwotnej przedsiębiorca nie miał bowiem podstaw, aby jako przychód wykazywać inną kwotę niż wynikająca z tej faktury. Z tego względu na dzień wystawienia faktury pierwotnej była to jedyna prawidłowa kwota przychodu. W konsekwencji, w ich opinii, skutki zdarzeń zaistniałych po wystawieniu faktury pierwotnej powinny być uwzględniane w rozliczeniach podatkowych na bieżąco.

Komentarz 8:  *Mariaem | 2011-10-07 10:49:25 | 83.***.***.12

Tak wynika m.in. z interpretacji indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (np. z dnia 4.08.2009 r., nr ILPB1/415-548/09-7/AA oraz z dnia 21.01.2010 r., nr ILPB3/423-1004/09-2/KS).

W opozycji do przedstawionego stanowiska część organów podatkowych twierdzi jednak, że nawet jeżeli korekta przychodu spowodowana jest okolicznościami, które zaistniały już po wystawieniu faktury pierwotnej (rabat, zwrot towarów), momentem jej dokonania powinien być okres sprawozdawczy, w którym pierwotnie powstał przychód (czyli powinna ona być dokonywana wstecz). Taką opinię wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26.08.2010 r., nr IBPBI/1/415-612/10/AB oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23.11.2010 r., nr IPPB3/423-588/10-4/MC.

źródło:

http://www.pit.pl/gazeta-podatkowa--wiadomosci-podatkowogospora
dcze/fiskus-wobec-korekty-przychodow-podatkowych-10588/

Komentarz 9:  *Enesi | 2011-10-07 13:54:40 | 79.***.***.28

Dzięki za wyjaśnienie :)

Komentarz 10:  *Mariaem | 2011-10-07 14:43:49 | 83.***.***.12

:-)

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.PodatekDochodowy.pl »
Powrót do tematów Forum

Zgłoś naruszenie regulaminu
Opcja pozwala na zgłoszenie administratorowi postu jako naruszający regulamin Forum. Opcja ta dostępna jest tylko dla zalogowanych Forumowiczów.

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60