Z automatu/z urzędu jest wyrejestrowanie płatnika składek / ZWPA
natomiast samemu trzeba wyrejestrować ubezpieczonego / ZWUA