Jeżeli umowa zlecenie u tego samego pracodawcy to jest oskladkowana tak jak umowa o pracę i będzie wchodzić do podstawy zasiłkowej.