Od wyniku podatkowego odejmujesz 31.707,32 zł. Kwota przychodu z tytułu sprzedaży ŚT powinna juz być wliczona do wyniku podatkowego.