Zleceniobiorca to nie pracownik.
"Nie opłaca dobrowolne chorobowe" Nie ma chorobowego, nie ma zasiłku.
A skoro jest chory, to jest na ZLA, po prostu ma niepłatne.