Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych. Roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest ustalana za okres roku składkowego trwającego od 1 lutego danego roku do 31 stycznia następnego roku. W 2024 r. rozliczamy zatem podstawę wymiaru i składkę zdrowotną za okres od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006589385,Rozliczenie-skladki-zdrowotnej-za-2023-rok-wskazowki-dla-przedsiebiorcow.html