W rozliczeniu nie wykazujesz zapłaconych tylko sumę należnych wykazanych w DRA II/23 - I/24.