Ten z pit, skorygowany ewentualnie o przychody i koszty poniesione w trakcie zawieszenia oraz o amortyzację z przed 2022 roku w przypadku sprzedaży środków trwałych.