Przede wszystkim przy wypadku w drodze do pracy nie ma świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, tylko z ubezpieczenia chorobowego.
Czy z umów zlecenia jest zgłoszona do składki chorobowej?