Wypełniasz tylko DRA

Po zakończeniu roku sporządzasz dodatkowy dokument ZSWA i tam wykazujesz od kogo był naliczany FEP