Wystarczy Z-3 złożony raz na okres macierz. - w kolejnych m-cach juz nic nie wysyłasz