Tak, dla każdego dochodu mniejszego niż 4242, postawa to 4242 przy zasadach ogólnych