Tak wolnienie powinno być z kodem A by potraktować wypłatę zasiłku 100% lub dodatkowe zaświadczenie lekarza, że niezdolność do pracy związana jest z wypadkiem