Tak - 12 m-cy od stycznia wstecz jeżeli cały styczeń przepracował