Wyrejestrować z kodu 01 10 / z dniem zgłoszenia
zgłosić ponownie z prawidłowym kodem 04 11