Wyrejestrować z kodem 01 10 i zarejestrować z prawidłowym kodem