Wynagrodzenie należne (a nie kiedy było wypłacone) grudzień 2023 - styczeń 2023