Skoro mają taki obowiązek to z własnych środków opłacają składki na Izbę.