" Roczną wyliczam po prostu ( podstawa z progu na który wskoczyłem minus to co zapłaciłem według dra od 01 do 12 za 2023 ) ? i płacę niedopłatę w terminie do 20 maja razem z kwietniowym dra 2024 ? "

żle napisałem w nawiasie ( suma 12 składek zdrowotnej zgodnie z progiem minus to co zapłaciłem od 01 do 12 dra 2023 )