Dobrze wpisałeś całą kwotę ulgi, przecież fiskus nie ma wiedzy czy dziecko podatnika uczyło się w 2023 roku i czy ulga za to dziecko podatnikowi przysługiwała.