Ulga dotyczy dg i tylko podstawę opodatkowania dg moim zdaniem może zmniejszyć.