1. Tak wypełniasz podstawę z 12 mcy jak do chorobowego
2. tak, akt urodzenia plus wniosek - jak zao będzie wypełnione -to oświadczenie o niepobieraniu zasiłku z innego tytułu już dodatkowo nie trzeba